top of page

Dobro powraca! 

 

Szanowni Państwo,

zbudu­j­cie z nami TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystar­czy tylko 1,5%

 

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska jest Orga­ni­za­cją Pożytku Pub­licznego. Oznacza to, że naszą dzi­ałal­ność reg­u­luje ustawa o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i wolon­taria­cie. Ustawa ta umożliwia m.in. przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Orga­ni­za­cji Pożytku Pub­licznego. 

Zwracamy się zatem z uprze­jmą prośbą o przekazanie 1,5% swo­jego podatku dochodowego na rzecz Fun­dacji Teatroter­apii Lubelskiej.

IMG_4863.jpg

Jak pomagać?

– rozliczając PIT online za pomocą strony PITtax.pl

– samodzielnie wpisując w rozlicze­niu podatkowym:
FUN­DACJA TEATROTER­APIA LUBEL­SKA, nr KRS 0000316868

– wspierając naszą Fun­dację przekazu­jąc darow­iznę, którą w przyszłym roku można odliczyć od podatku::
KONTO BANKOWE BANK MIL­LEN­NIUM W WARSZA­WIE S.A O/​LUBLIN
23 1160 2202 0000 0001 3759 4114

IMG_4957.jpg
bottom of page